Headless portal voor registreren havenbezoek

Techniek
Strapi React
Opdrachtgever
Bekijk het resultaat
Aanleiding

Portal voor schippers

Een headless front-end waar schippers op allerlei devices zelf hun bezoek kunnen melden. Dit gekoppeld aan de al bestaande software voor binnenvaart van POMACS.

Oplossing

Headless webapplicatie met Strapi

Vanuit de schipper als primaire doelgroep, hebben we schermen opgezet waarmee zij zelf een melding kunnen doen. Hiervoor dient allerlei informatie over het schip en het bezoek doorgegeven te worden. Het proces is hiervoor zo handig en gebruiksvriendelijk mogelijk opgezet. Het design is uitgewerkt volgens de huisstijl van Port of Twente.

De webapplicatie is ontwikkeld op basis van het CMS Strapi. Hieruit loopt datacommunicatie via een nieuwe API naar de havenbeheer software van POMACS zodat actuele informatie beschikbaar is en meldingen doorgestuurd worden naar de havenmeesters.

Resultaat

Een kosten- en tijdbesparende webapplicatie voor schippers en havenmeesters

Een front-end voor binnenvaartschippers die hen helpt om meldingen te doen. Meldingen zijn direct digitaal te controleren op de juiste invoer om vervolgens verder te verwerken. Handig en tijdsbesparend voor schippers en havenmeesters!

Port of Twente

Port of Twente verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. Een goede bereikbaarheid over water in Oost-Nederland biedt kansen om duurzaam en op (inter)nationaal niveau economische activiteiten te ontplooien en te versterken. Het havenbedrijf voert alle havenzaken uit en zo faciliteert Port of Twente de industriële ontwikkeling in de (Eu)regio Twente en de Achterhoek.