Online typecursus Type-Ocean

Techniek
Joomla
Opdrachtgever
Bekijk het resultaat
Aanleiding

Online typecursus voor basisschool leerlingen

De oude type-cursus werd nog uitgebracht op een cd-rom. Hoewel inhoudelijk nog goed, was het programma door alle nieuwe technische mogelijkheden en gebruikersverwachtingen niet meer actueel. Tijd voor een grondige vernieuwing!

Oplossing

Webapplicatie met oefeningen, monitoring en abonnementen

In Type-Ocean komen verschillende expertises van Buro26 bij elkaar. We zijn gestart met een nieuw logo en huisstijl. Er zijn illustraties en animaties bij de oefeningen ontworpen. In een FO (functioneel ontwerp) is de werking van het oefenen, de voortgang en resultaatberekening met o.a. de Levenshtein methode, beschreven. Hieruit zijn voor verschillende pagina's wireframes en designs uitgewerkt.

De gehele technische ontwikkeling is door ons verzorgd. Dit bevat o.a. abonnementen met iDeal betaling, oefeningen, toetsen, resultaten en de mogelijkheid om per leerling de voortgang te monitoren. Zelfs een game met pelikanen maakt onderdeel uit van deze maatwerk webapplicatie.

Resultaat

Blind leren typen in een complete leeromgeving met een tintje gamification

Een online leeromgeving waarin dagelijks, kinderen in de basisschoolleeftijd, snel blind leren typen. Met het achterliggende leerlingvolgsysteem kan de docent de voortgang in de gaten houden en begeleiding geven indien nodig.

Buro26 weet, in goed onderling overleg, onze ideeën steeds praktisch vorm te geven. Wij stellen hun expertise, klantvriendelijkheid en snelle interventie, wanneer nodig, zeer op prijs. Ons project is ook hun project, waarvoor zij zich verantwoordelijk voelen. Bert van den Heuvel, Eigenaar

Instituut Van den Heuvel

Type-Ocean is een product van Instituut Van den Heuvel. Ze hebben ruime ervaring in het lesgeven van typen op (basis)scholen. Hun lesmethode leert de lettertoetsen aan volgens een zelfontwikkelde en inmiddels jarenlang beproefde speciale cross-around, a-symmetrische methode, waardoor cursisten veel minder verwisselingsfouten aanleren. En dus foutlozer en sneller leren typen. Zij leiden op tot een landelijk erkend diploma. Ze hebben met plezier al vele duizenden tevreden cursisten lesgegeven met goede resultaten.